Kampung Gersik

Kampung Warisan


Aktiviti Surau

Ini adalah surau Hidayatul Rahman di Kg Gersik pada asalnya tanah ini dimiliki oleh Maleng Pahlawan.

Setelah kedatangan keturunan Tambi Sultan dari Nagaur India pada tahun 1836, ianya dibeli oleh Orang Kaya

Siti Fatimah Tambi Sultan yang merupak usahawan emas dan rempah ratus

membelinya pada harga 300 dolar ketika di bawah pemerintahan British.

Kawasan yang dibeli pada ketika itu bermula dari atap biru di bahagian kiri sehinggalah atap di sebelah kanan.